Перейти до класифікатора ЗСВ >

Світ


 • ЗСВ-C присвоюється за:

  а) унесення вагомих змін у світ (технічні відкриття, усунення якоїсь глобальної проблеми, знаходження шляху подолання серйозної хвороби тощо), які позитивно вплинули на більш ніж 10% населення світу (у розрахунок береться населення, що існує на момент виникнення таких позитивних змін);

  б) сумарні відрахування на благодійність у розмірі $ 10млрд. і більше або понад 90% багатства, але не менше $1 млрд.;

  в) створення одного з 10 найефективніших і масштабніших благодійних процесів у світі;

  г) відкриття, інші дії, які врятували від загибелі мільйони людей.

 • Компанії та люди, яким присвоєно ЗСВ-С

  На сьогодні таких компаній і людей поки немає, проте Ви можете стати лідером і прикладом для співвітчизників!

 • Компанії та люди, яким планується присвоєння ЗСВ-С

   

  Номер

  з/п

  Ім’я Роки життя Рід занять Унесок у розвиток суспільства
  1 МОЙСЕЙ XV–XIII ст. до н.е. Єврейський пророк Політична фігура; здійснив Вихід євреїв з Єгипту; автор Тори – перших п’яти книг (П’ятикнижжя) Біблії, у яких закликав до віри в єдиного Бога
  2 ГОМЕР приблизно VIII ст. до н.е. Легендарний давньогрецький поет-оповідач Автор епічних поем «Іліада» і «Одіссея»
  3 ПІФАГОР бл. 570–490 до н.е. Давньогрецький філософ, політичний і релігійний діяч Увів термін «філософ»; заснував школу, учні якої називалися піфагорійцями
  4 БУДДА ШАК’ЯМУНІ 563–483 до н.е. Духовний лідер Індії Засновник буддизму
  5 КОНФУЦІЙ 551–479 до н.е. Філософ Китаю, педагог Засновник філософської системи – конфуціанства
  6 СОКРАТ бл. 469–399 до н.е. Давньогрецький філософ Своїм ученням ознаменував поворот у філософії – від розгляду природи й світу до розгляду людини
  7 ГІППОКРАТ 460–377/356 до н.е. Давньогрецький лікар Родоначальник медицини; визначив високі моральні принципи етики лікаря в так званій Клятві Гіппократа
  8 ПЛАТОН 428/427–348/347 до н.е. Давньогрецький філософ Автор понад 36 філософських творів, у тому числі «Держави», які вплинули на розвиток європейської та близькосхідної філософії
  9 АРІСТОТЕЛЬ 384–322 до н.е. Давньогрецький філософ і вчений Автор близько 170 робіт з політики, економіки, формальної логіки, астрономії, зоології, географії тощо
  10 ЕВКЛІД бл. 300/325 – до 265 до н.е. Давньогрецький учений-математик, «батько геометрії» Автор «Начал» – базового підручника з геометрії, поява якого вплинула на розвиток математичної науки
  11 АРХІМЕД 287–212 до н.е. Великий давньогрецький фізик, математик, винахідник Основоположник механіки, гідростатики, автор ряду важливих винаходів
  12 ІСУС ХРИСТОС 12/4 до н.е.–26/36 н.е. Пророк, духовний лідер християнства Засновник християнства й центральна особа в ньому
  13 АПОСТОЛ ПАВЛО 5/10–64/67 Християнський апостол Автор значної частини Нового Завіту
  14 БЛАЖЕННИЙ АВГУСТИН 354–430 Християнський теолог і філософ Вплинув на християнські доктрини й погляди в Середньовіччі
  15 МАГОМЕТ (МУХАММЕД) 571–632 Арабський політичний і релігійний лідер Останній пророк ісламу, творець Корану
  16 ЙОГАНН ГУТЕНБЕРГ 1397/1400–1468 Німецький винахідник Винахідник європейського способу книгодрукування
  17 ХРИСТОФОР КОЛУМБ 1451–1506 Іспанський мореплавець, мандрівник Першовідкривач Америки, чий успіх привів до подальших територіальних досліджень
  18 ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ 1452–1519 Італійський художник, учений-натураліст, архітектор Універсальний геній, винахідник безлічі різних механізмів
  19 ВАСКО ДА ГАМА 1460/1469–1524 Португальський мореплавець Першовідкривач морського шляху з Європи до Індії навколо Африки
  20 МИКОЛАЙ КОПЕРНИК 1473–1543 Польський астроном, математик, механік, економіст, канонік Творець геліоцентричної системи світу
  21 МІКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТІ 1475–1564 Італійський скульптор, художник, архітектор, поет Вплинув на розвиток європейського живопису й скульптури
  22 ЖАН КАЛЬВІН 1509–1564 Французький богослов Знаменитий протестантський лідер-реформатор, засновник кальвінізму
  23 ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР 1550–1604 Английский драматург, поэт Автор значної драматичної та поетичної спадщини
  24 ГАЛІЛЕО ГАЛІЛЕЙ 1564–1642 Італійський математик, фізик, механік, астроном, філософ Засновник експериментальної фізики, класичної механіки, творець телескопу
  25 ЙОГАНН КЕПЛЕР 1571–1630 Німецький математик, астроном, механік, оптик, астролог Першовідкривач законів руху планет Сонячної системи
  26 ВІЛЬЯМ ГАРВЕЙ 1578–1657 Англійський медик Основоположник фізіології (відкрив циркуляцію крові й функції серця) і ембріології
  27 РЕНЕ ДЕКАРТ 1596–1650 Французький філософ, математик, фізик, фізіолог Творець аналітичної геометрії, алгебраїчної символіки, предтеча рефлексології
  28 ДЖОН ЛОКК 1632–1704 Англійський філософ, педагог Уперше чітко сформулював базові ідеї конституційної демократії
  29 АНТОНІ ВАН ЛЕВЕНГУК 1632–1723 Нідерландський мікробіолог Конструктор мікроскопів, основоположник наукової мікроскопії, дослідник одноклітинних організмів
  30 ІСААК НЬЮТОН 1642–1727 Англійський математик, фізик, механік, астроном Творець безлічі наукових методів і теорій, видатний винахідник
  31 ІОГАН СЕБАСТЬЯН БАХ 1685–1750 Німецький композитор, віртуоз-органіст, музичний педагог Майстер поліфонії; творець духовної та світської музики; першим успішно поєднав різні національні стилі музики, що існували в Західній Європі
  32 ЖАН-ЖАК РУССО 1712–1778 Французький філософ, письменник Розробив форму правління народу державою – пряму демократію, вплинув на теорію освіти
  33 АДАМ СМІТ 1723–1790 Шотландський економіст, філософ-етик Був одним з основоположників сучасної економічної теорії
  34 ДЖЕЙМС ВАТТ 1736–1819 Шотландський інженер, винахідник-механік Винахідник універсальної парової машини, що поклала початок промислової революції
  35 АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЄ 1743–1794 Французький учений-хімік Засновник сучасної хімії
  36 ЕДВАРД ДЖЕННЕР 1749–1823 Англійський лікар Розробив вакцину як превентивний захід проти віспи й популяризував техніку вакцинації
  37 ЛЮДВІГ ВАН БЕТХОВЕН 1770–1827 Німецький композитор, піаніст, диригент, музичний педагог Написав 9 симфоній, 32 фортепіанні сонати, 5 концертів для фортепіано з оркестром, 10 сонат для скрипки й фортепіано, 16 струнних квартетів і багато іншого
  38 ЛУЇ ДАГЕР 1787–1851 Французький художник, хімік, винахідник Один з перших творців фотографії
  39 МАЙКЛ ФАРАДЕЙ 1791–1867 Англійський фізик-експериментатор, хімік Створив першу модель електродвигуна, перший трансформатор, відкрив електромагнітну індукцію, закони електролізу, передбачив електромагнітні хвилі та ін.
  40 ЧАРЛЬЗ ДАРВІН 1809–1882 Англійський натураліст Основоположник еволюційної теорії природного відбору
  41 ВІЛЬЯМ ТОМАС ГРІН МОРТОН 1819–1868 Американський лікар стоматолог, хірург Першовідкривач анестезії
  42 ГРЕГОР ІОАНН МЕНДЕЛЬ 1822–1884 Австрійський монах, біолог і викладач «Батько генетики»: відкрив основні закономірності успадкування
  43 ЛУЇ ПАСТЕР 1822–1895 Французький хімік, мікробіолог Один з основоположників мікробіології та імунології, творець теорії пастеризації
  44 ДЖОЗЕФ ЛІСТЕР 1827–1912 Англійський хірург Творець хірургічної антисептики
  45 ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ ТОЛСТОЙ 1828–1910 Російський прозаїк, публіцист, філософ-просвітитель, релігійний мислитель Проповідував моральність, був моральною опорою для багатьох людей у Росії, Європі, Америці та Азії; зробив величезний вплив на еволюцію європейського гуманізму
  46 ДЖЕЙМС КЛЕРК МАКСВЕЛЛ 1831–1879 Англійський фізик, математик, механік Засновник сучасної класичної електромеханіки; автор уявлень про струм зміщення та про електромагнітне поле; працював у галузі молекулярної фізики, термодинаміки; автор кольорової фотографії; популяризатор науки
  47 НІКОЛАУС АВГУСТ ОТТО 1832–1891 Німецький винахідник-самоучка Винахідник чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння
  48 ДМИТРО ІВАНОВИЧ МЕНДЕЛЄЄВ 1834–1907 Російський учений-енциклопедист: хімік, фізик, економіст, еколог, метролог Творець періодичної системи хімічних елементів; автор фундаментальних досліджень у ряді наук
  49 РОБЕРТ ГЕНРІХ ГЕРМАН КОХ 1843–1910 Німецький мікробіолог Відкрив бацилу сибірської виразки, холерний вібріон та туберкульозну паличку – збудників найстрашніших хвороб людини
  50 ВІЛЬГЕЛЬМ КОНРАД РЕНТГЕН 1845–1923 Німецький фізик Першовідкривач ікс-випромінювань – рентгенівських променів
  51 АЛЕКСАНДЕР ГРЕМ БЕЛЛ 1847–1922 Американський учений, винахідник, бізнесмен Один з основоположників телефонії
  52 ТОМАС ЕДІСОН 1847–1931 Американський винахідник, підприємець Володар більше 4 000 патентів; винайшов фонограф, удосконалив телеграф, телефон, кіноапаратуру, електролампи розжарювання
  53 ЗІГМУНД ФРЕЙД 1856–1939 Австрійский психіатр, психолог, невролог Засновник психоаналізу
  54 МАКС ПЛАНК 1858–1947 Німецький фізик-теоретик, педагог, філософ Основоположник квантової теорії; працював над проблемами термодинаміки, теплового випромінювання, оптики
  55 ГЕНРІ ФОРД 1863–1947 Американський промисловець, винахідник Уперше використав промисловий конвеєр для потокового виробництва автомобілів
  56 МОХАНДАС КАРАМЧАНД «МАХАТМА» ГАНДІ 1869–1948 Політичний діяч Індії, філософ Керівник та ідеолог руху за незалежність Індії; проповідник філософії ненасильства
  57 ОРВІЛЛ РАЙТ та УІЛБУР РАЙТ 1871–1948 і 1867–1912 Американські винахідники, авіаконструктори Винахідники першого у світі літака, системи аеродинамічного контролю
  58 ГУЛЬЄЛЬМО МАРКОНІ 1874–1937 Італійський радіотехнік і підприємець Один з винахідників радіо; володар патенту на спрямований зв’язок
  59 АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН 1879–1955 Фізик-теоретик, громадський діяч-гуманіст Один із засновників теоретичної фізики; розробник декількох значних фізичних теорій, серед яких загальна й спеціальна теорії відносності
  60 АЛЕКСАНДР ФЛЕМІНГ 1881–1955 Англійський бактеріолог, імунолог Відкрив антибактеріальний агент лізоцим; уперше виділив пеніцилін – перший антибіотик
  61 ВЕРНЕР ГЕЙЗЕНБЕРГ 1901–1976 Німецький фізик-теоретик Відіграв значну роль у створенні квантової механіки; ряд робіт присвятив фізиці космічних променів, теорії турбулентності
  62 ЕНРІКО ФЕРМІ 1901–1954 Італійський фізик Творець першого у світі ядерного реактора; досяг успіху в теоретичній і експериментальній фізиці
  63 ГРЕГОРІ ПІНКУС 1903–1967 Американський біолог Проводив дослідження в галузі гормональної контрацепції; відіграв головну роль у створенні пероральних протизаплідних таблеток
  64 МАТИ ТЕРЕЗА КАЛЬКУТСЬКА 1910–1997 Католицька черниця Засновниця жіночої чернечої конгрегації «Сестри Місіонерки Любові»; служила бідним і хворим
  65 МАРГАРЕТ КАРГІЛЛ 1920–2006 Американська підприємниця, філантроп Понад 90% ($6 млрд.) свого багатства пожертвувала на благодійність
  66 ЛЕОНА ХЕЛМСЛІ 1920–2007 Американська підприємниця Понад 90% ($5,2 млрд.) свого багатства пожертвувала на благодійність
  67 ДЖЕЙМС СОРЕНСОН 1921–2008 Американський підприємець, філантроп Понад 90% ($4,5 млрд.) свого багатства пожертвував на благодійність
  68 ДЖЕЙМС СТОУЕРС 1924–2014 Американський підприємець, громадський діяч і філантроп Понад 90% ($2 млрд.) свого багатства пожертвував на благодійність
  69 ДЖОАН КРОК 1928–2003 Американська підприємниця, філантроп Понад 90% ($1,9 млрд.) свого багатства пожертвувала на благодійність
  70 ДЖОРДЖ СОРОС 1930 Американський фінансист, інвестор, філантроп Пожертвував понад $10 млрд. на благодійність
  71 ВОРРЕН БАФФЕТТ 1930 Американський підприємець, філантроп Співзасновник філантропічної кампанії Клятва дарування, один з найбільших благодійників у світі
  72 ЧАРЛЬЗ ФІНІ 1931 Американський підприємець, громадський діяч і філантроп Понад 90% ($6,3 млрд.) свого багатства пожертвував на благодійність
  73 ГЕРБЕРТ САНДЛЕР 1931 Американський підприємець, громадський діяч і філантроп Понад 90% ($1,5 млрд.) свого багатства пожертвував на благодійність
  74 БІЛЛ КЛІНТОН 1946 Американський політичний лідер, громадський діяч, філантроп Засновник Clinton Global Initiative (Глобальної ініціативи Клінтона), яка залучає світових політиків і бізнесменів до вирішення глобальних проблем
  75 БІЛЛ ГЕЙТС 1955 Американський підприємець, громадський діяч і філантроп Один із засновників компанії Microsoft. Співзасновник Клятви дарування – великого проекту, у рамках якого багато заможних людей зобов’язалися передати понад половину свого майна на добродійність. Засновник найбільшого благодійного фонду у світі (Bill & Melinda Gates Foundation), борець з бідністю та смертельними хворобами